menu

Zien, bewogen worden, in beweging komen

in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 
 

Hoe kunnen mensen met een beperking regie over hun leven vormgeven? Hoe doen ouders dat? En wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties?
Door middel van wetenschappelijk onderzoek, in co-creatie tussen onderzoekers, hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, vinden we antwoorden op deze vragen. In gelijkwaardigheid bouwen we aan verbindingen tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Verbindingen om samen te komen tot groei en ontwikkeling.

 

Petri Embregts

 

Op deze website leest u meer over diverse activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling waar
prof. dr. Petri Embregts actief bij betrokken is.