menu

Kennisdeling

Naast kennisontwikkeling ziet prof. dr. Petri Embregts het als haar taak om kennis actief en innovatief te delen met de praktijk zodat deze nieuwe kennis ook daadwerkelijk benut kan worden. In alle gevallen vraagt het delen van kennis om creativiteit en maatwerk.
 

Samenwerken met praktijk

In verbinding met de praktijk voert prof. dr. Petri Embregts wetenschappelijk onderzoek uit om vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden. Dit doet zij door professionele kennis en ervaringskennis te ontsluiten en nieuwe kennis te ontwikkelen. Onderzoek door Embregts levert nieuwe kennis en inzichten op, die de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking kunnen verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat die nieuwe kennis en inzichten ook daadwerkelijk een plek krijgen in de praktijk: in het onderwijs, in de begeleiding van professionals en in het leven van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten.
 

Onderwijs

Prof. dr. Petri Embregts werkt nauw samen met verschillende opleidingsinstituten. Het streven van prof. dr. Petri Embregts is het opbouwen van een netwerk gericht op de vertaling van nieuwe kennis naar het onderwijs. Tot dit netwerk met onderwijsinstituten behoren zowel het MBO (samenwerking met verschillende ROC’s), het HBO (samenwerking met diverse hogescholen), het WO (bijvoorbeeld de opleiding medische en klinische psychologie van Tilburg University) en het postacademisch onderwijs (RINO Zuid)