menu

Trainingen / producten

Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts zijn de afgelopen jaren een aantal praktijkproducten, methodieken en trainingen ontwikkeld in co-creatie tussen wetenschap en praktijk. Deze co-creatie is terug te vinden in enerzijds de krachtige wetenschappelijke en theoretische onderbouwing van de producten en anderzijds de directe praktische toepasbaarheid. Deze wisselwerking, waarbij praktijk en wetenschap elkaar versterken, komt goed tot uiting in de interventies Begeleiders in Beeld en Sterker dan de Kick, die in 2015 tevens door de erkenningscommissie van Vilans erkend werden als respectievelijk ‘effectieve’ en ‘goed onderbouwde’ interventies in de langdurige zorg. Ook Menslievende Professionalisering is ontstaan in nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk, net als de totstandkoming van het boek Gezegd of Gezwegen, een handboek over diagnostiek bij seksueel misbruik van en door mensen met een beperking.