menu

Begeleiders in beeld

Begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden vaak geconfronteerd met gedragsproblemen. Zij kunnen hierdoor negatieve emoties en stress ervaren wat negatieve gevolgen kan hebben voor het handelen van begeleiders en dus voor begeleider-cliënt interacties. Persoonskenmerken als emotionele intelligentie zijn van invloed op het handelen van begeleiders en de manier waarop begeleiders met emoties omgaan.

 

Begeleiders in Beeld is een training die zich richt op de emotionele intelligentie van begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Tijdens een vier maanden durende training krijgen begeleiders inzicht in hun eigen emotionele intelligentie. Vervolgens wordt hun emotionele intelligentie gekoppeld aan hun handelen in interactie met de cliënt. Dit gebeurt door middel van videofeedback. Vooral zelfreflectie en bewustwording staan centraal tijdens de training.

 

In januari 2015 heeft de erkenningscommissie Langdurige zorg Begeleiders in Beeld, als eerste interventie in Nederland binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, erkent als bewezen effectief. Tevens is per januari 2015 Begeleiders in Beeld ondergebracht bij RINO Zuid. RINO Zuid biedt de interventie aan in haar nascholingsaanbod, verzorgt Begeleiders in Beeld als in-company training en biedt een train-de-trainercursus aan voor orthopedagogen, basispsychologen, orthopedagogen generalist en GZ-psychologen. De train-de-trainer-cursus wordt gegeven door trainers met expertise op het gebied van emotionele intelligentie en video-interactiebegeleiding.