menu

Gezegd of gezwegen

Seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking is een beladen en ingewikkeld thema. Het kan een groot geheim zijn dat cliënten lang bij zich dragen. Prevalentiecijfers lopen uiteen, maar seksueel misbruik komt bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor. Zowel binnen zorgorganisaties als daarbuiten. Daarvoor kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten. Daarom is het boek Gezegd of gezwegen geschreven.

 

Het is in het belang van cliënten dat elk signaal en elk vermoeden dat wijst op seksueel misbruik op een adequate manier onderzocht wordt, om zo tot de juiste hulpverlening te komen. Toch gebeurt het vaak dat seksueel misbruik niet gesignaleerd of niet onderzocht wordt. Daardoor blijven onveilige situaties bestaan. Om dat te voorkomen, wordt in het boek Gezegd of gezwegen stap voor stap het diagnostisch proces beschreven bij seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking.

 

Het handboek Gezegd of gezwegen is verplichte literatuur bij de nascholingscursus over diagnostiek bij seksueel misbruik, die bij RINO Zuid loopt. Het betreft de cursussen ‘Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik’.