menu

Menslievende professionalisering

Binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking weegt kosteneffectiviteit steeds zwaarder. Zorgverleners werkzaam in het primaire proces worden gestimuleerd te werken volgens systematische richtlijnen en protocollen. Het opbouwen en onderhouden van een betekenisvolle relatie tussen de cliënt met een verstandelijke beperking en de zorgverlener kan hierdoor onder druk komen te staan. Verbinding kunnen maken met en af kunnen stemmen op de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid wordt steeds vaker gezien als voorwaarde voor professionaliteit en vakbekwaamheid.

 

Het zijn in het bijzonder kwaliteiten op het gebied van professionele attitude die van invloed zijn op het maken van verbinding met en het afstemmen op de cliënt. In de scholing van zorgverleners ligt de focus voornamelijk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Een competente zorgverlener zal echter van alle competentiegebieden (kennis, vaardigheden en attitude) gebruik moeten maken om zich te ontwikkelen tot een bekwaam en betrokken zorgverlener. De training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking richt zich op de ontwikkeling van een menslievende beroepsattitude van zorgverleners in het primaire proces.