menu

Subsidie toegekend voor kennisdeling met MBO-niveau

Prof. dr. Petri Embregts werkt, in haar zoektocht naar passende vormen van kennisdeling met de praktijk, sinds eind 2017 samen met haar team van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking samen met het ROC Tilburg. Samen zijn zij een innovatieve pilot gestart om wetenschappelijke kennis te implementeren in het MBO-onderwijs. Het ROC Tilburg heeft deze pilot bovendien opgenomen in hun subsidieaanvraag binnen het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het Ministerie van OCW heeft onlangs bekend gemaakt deze subsidie te honoreren; een belangrijke erkenning van het belang van kennisdeling tussen verschillende opleidingsniveaus. Als samenwerkingspartner in deze subsidieaanvraag biedt de honorering de AWVB en ROC Tilburg unieke mogelijkheden om wetenschappelijke kennis op een aansprekende manier te delen met een grote groep toekomstige professionals.