menu

Werkconferentie Ervaringsdeskundigheid: Een vak apart…, Of een apart vak…!?

Op dinsdag 5 juni 2018 werd de eerste Werkconferentie Ervaringsdeskundigheid georganiseerd binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de werkconferentie ging prof. dr. Petri Embregts in gesprek met vier ervaringsdeskundigen over het onderwerp geluk. De Werkconferentie werd georganiseerd door het consortium Ervaringsdeskundigheid. Het consortium bestaat uit 9 zorgorganisaties (Amarant Groep, Dichterbij, ORO, Prisma, SDW, Severinus, SOVAK, S&L Zorg, Zuidwester), de LFB en Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven en CZ.

 

Ervaringsdeskundigheid tijdens de werkconferentie

Ervaringsdeskundigheid

In totaal waren 250 ervaringsdeskundigen, begeleiders, managers, directeuren en bestuurders aanwezig in het Tilburgse Willem II-stadion. Na een inspirerende inleiding van Marc Bindels (voorzitter consortium) en Veerle (ervaringsdeskundige Amarant Groep) interviewde prof. dr. Petri Embregts vier ervaringsdeskundigen. Tijdens dit ontroerende groepsgesprek werd gesproken over wat geluk voor hen betekent en hoe dit samenhangt met zelf keuzes kunnen maken, in verbinding met belangrijke anderen.

 

 

Workshop vanuit Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

In het tweede deel van de middag werden een groot aantal interessante workshops verzorgd vanuit de partners van het consortium. Vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) werd eveneens een workshop verzorgd over Onderzoek en samenwerking in onderzoek met ervaringsdeskundigen. De middag werd ludiek afgesloten door het terugspeel theater waar de kernboodschap van de dag duidelijk naar voren kwam: Ervaringsdeskundigheid is een niet meer weg te denken onderdeel van het dagelijks werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.