menu

Onderzoek

Prof. dr. Petri Embregts geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University), waarin de volgende drie onderzoekslijnen centraal staan:

 

  1. Versterken van de eigen eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten
  2. Versterken van de eigen kracht van professionals
  3. Effectieve interventies

 

Aan alle drie de thema’s ligt een ethisch perspectief op zorgverlening (menslievende professionalisering) ten grondslag. Hierbij wordt de verbinding met cliënten vanuit persoonlijke betrokkenheid gezien als voorwaarde voor professionaliteit.

 

Binnen ieder onderzoek wordt gewerkt vanuit een betekenisvolle relatie tussen wetenschap, praktijk en opleiden, door kennis in co-creatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen vanuit de verschillende perspectieven: praktijk en onderzoek.

 

De inzet van ervaringsdeskundigen is essentieel om tot optimale co-creatie tussen praktijk en wetenschap te komen. Een gelijkwaardige samenwerking met ervaringsdeskundigen past naadloos in de visie en missie om de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking te versterken. Hierbij werkt prof. dr. Petri Embregts samen met ervaringsdeskundigen in onderzoeksprojecten, presentaties en bij het verzorgen van onderwijs.