menu

Versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten

Centraal binnen dit thema staan onderzoeksprojecten die direct bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, zoals het vergroten van autonomie, regie en keuzemogelijkheden, ervaringsdeskundigheid, afname van middelen en maatregelen, en een toename van welbevinden en kwaliteit van leven. Enkele voorbeelden:

 

  1. Invloed van onvrijwillige zorg op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking
  2. Zelfdeterminatie bij mensen met een verstandelijke beperking
  3. Sociale netwerken en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking