menu

Versterken van de eigen kracht van professionals

Binnen dit thema wordt door prof. dr. Petri Embregts onderzoek gedaan naar scholing, gedrag en inzichten van begeleiders in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij heeft zij aandacht voor enerzijds ondersteuning in de maatschappelijke context en anderzijds intensieve begeleiding en behandeling van mensen met gedragsproblemen. Bestaande methodieken voor begeleiders worden geëxpliciteerd, gestandaardiseerd en geëvalueerd. Naast interventie-onderzoek voert Embregts ook explorerend onderzoek uit om beter inzicht te krijgen in diverse aspecten die het handelen van begeleiders bepalen. Enkele voorbeelden:

 

  1. Interventieonderzoek gericht op training en coaching van begeleiders
  2. Onderzoek gericht op gedrag, ondersteuningsstijlen, attributies, emoties, persoonlijkheid en attitude van begeleiders
  3. Onderzoek gericht op het optimaliseren van de relatie/interactie tussen begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking