menu

Nederlandstalige publicaties

Artikelen

2020

Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., van Bussel, C., van Eeghen, A., de Kuijper, G., Lenderink, B., Maes-Festen, D., … Wieland, J. (2020). Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 1, 2-9.

Embregts, P. J. C. M., Leusink, G., Maes – Festen, D., van der Putten, A., Sterkenburg, P., & Schuengel, C. (2020). COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen: alleen samen krijgen de academische werkplaatsen de kennisvragen beantwoord. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 46, 105-111.

 

Embregts, P. J. C. M. (2020). Experiences of People With an Intellectual Disability, Their Relatives and Support Staff With COVID-19: The Value of Vital Supportive Relationships. In E. Aarts, H. Fleuren, M. Sitskoorn, & T. Wilthagen (Eds.). The New Common: How the Covid-19 Pandemic is transforming society (pp70-76). Tilburg: Tilburg University.

 

Giesbers, S. A. H., Hendriks, L., Embregts, P. J. C. M. (2020). Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking het wonen met begeleiding? Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 46, 119-125.

 

Hermsen, P., Embregts, P. J. C. M., van der Meer, J. (2020). Mensen met een verstandelijke beperking. Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals. Van Tricht Uitgeverij: Twello.

 

Springvoet, L., van Schelven, F., Kroezen, M., Luijkx, J., ten Brug, A., van der Putten, A., Embregts, P. J. C. M., & Boeije, H. (2020). Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking. Nivel: Utrecht.

 

2019

Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., Mulder, E. J., van Bussel, C., van der Nagel, J., Budding, M., Busser, G. … Wieland, J. (2019). Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Enschede: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

 

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Motivatie, welbevinden en leven met een licht verstandelijke beperking: Het perspectief vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. In R. Didden, X. Moonen, & J. Douma (Reds.), Met het oog op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 81-86). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB en Expertisecentrum De Borg.

 

de Looff, P., Didden, R., Embregts, P. J. C. M., & Nijman, H. (2019). Biosensoren in de forensische psychiatrie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In R. Didden, X. Moonen, & J. Douma (Reds.), Met het oog op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 17-22). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB en Expertisecentrum De Borg.

 

Maes, B., Nijs, S., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Reds.), Handboek jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (2e editie, pp.87-120). Leuven/Den Haag: Acco.

 

Mulder, E., Lenderink, B., Wolkorte, R., Kroezen, M., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. Bespreking met de nadruk op psychofarmaca. Psyfar VS, 2019-03.

 

van Splunteren, P., Ahaus, K., Minkman, M., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Het meten van clientervaringen in de gehandicaptenzorg. Kwaliteit in Zorg, 7 mei. https://www.qruxx.com/het-meten-van-clientervaringen-in-de-gehandicaptenzorg/

 

2018

Embregts, P. J. C. M. (2018). In verbinding onderzoek doen. Rede uitgesproken op 22 maart 2018 te Den Bosch bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs 2018. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 2, 119-123.

 

Gofers, T., Rasing, S., van de Ligt, M., Constant, F., van Oorsouw, W. M. W. J., & Embregts, P. J. C. M. (2018). Help mijn gedachte. Een explorerend onderzoek naar de effectiviteit van dagbehandeling bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 57, 192-203.

 

Schuengel, C. & Embregts, P. J. C. M. (2018). Een staalkaart van 30 jaar onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 2, 90-105.

 

2017

Embregts, P.J.C.M. (2017). Waar een wil is is een weg, ook voor verslaafden met een licht verstandelijke beperking. Website Sociale Vraagstukken. 17 augustus 2017.

 

Embregts. P.J.C.M.  (2017). Kennisontwikkeling en kennisdeling in gelijkwaardige verbinding tussen praktijk en wetenschap. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 3, 219-226.

 

Taminiau, E.F., Sistermans, R., & Embregts, P.J.C.M. (2017. De GGZ na de transformatie: Suggesties voor postacademische opleidingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56, 145-150.

 

2016

Ellenkamp, J., Joosen, M., Weeghel, J. van, Embregts, P., & Brouwers, E. (2016). Welke werkomgevingsfactoren spelen een rol bij het vinden en behouden van betaald werk door mensen met een verstandelijke beperking? Een systematische review. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 24, 111-114.

 

2015
Cuijpers, J. P. M., van Oorsouw, W. M. W. J., Hendriks, A. H. C. & Embregts, P. J. C. M. (2015). De samenwerkingsrelatie tussen patiënt en hulpverlener in een Kliniek Intensieve Behandeling: Een verkennende studie. GZ-Psychologie, 4, 10-19.

 

Embregts, P. J. C. M., & van Oorsouw, W. M. W. J. (2015). Aandacht voor het gebruik van cognitieve gedragstherapie bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk54, 331-339.

 

Embregts, P. J. C. M. (2015). Mensen met een verstandelijke beperking moeten zelf keuzes kunnen maken. Website Sociale Vraagstukken, 7 mei.

 

Frielink, N., Heerkens, L., & Embregts, P.J.C.M. (2015). Met eHealth naar duurzame zorg op maat (symposiumverslag). Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen93(8), 301-302.

 

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2015). De interventie Sterker dan de kick: Beïnvloeding van de motivatie voor verslavingshulp bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. GZ-Psychologie, 7(8), 9-11.

 

2014

de Bakker, W., Van Nieuwenhuijzen, M., Negenman, A., Embregts, P.J.C.M., & Frederiks, B.J.M. (2014). Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg: de perceptie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 128-146.

 

Frederiks, B.J.M., Dörenberg, V.E.T., Van Nieuwenhuijzen, M., & Embregts, P.J.C.M. (2014). Oog voor vrijheid en Web van regels. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 103-127.

 

Frielink, N., Embregts, P.J.C.M., & Schuengel, C. (2014). Motiverende gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(2), 36-48.

 

Geus, K. de, Oorsouw, W. M. W. J. van, & Embregts, P. J. C. M. (2014). Individueel wonen: Een kans op meer keuzemogelijkheden en minder vrijheidsbeperking voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(12), 477-492.

 

Oorsouw, W. M. W. J. van, & Embregts, P. J. C. M. (2014). Individueel wonen: Een kans op meer keuzemogelijkheden en minder vrijheidsbeperking voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(12), 477-492.

 

Negenman, A., Embregts, P.J.C.M., De Bakker, W., Van Nieuwenhuijzen, M., & Frederiks, B.J.M. (2014). De perceptie van vrijheidsbeperkende maatregelen door begeleiders in de residentiele zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 147-162.

 

Pelleboer-Gunnink, H. A., van Weeghel, J., & Embregts, P. J. C. M. (2014). De capability benadering: Reële mogelijkheden tot participatie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 3, 224-238.

 

Rest, M. M. van, Bokhoven, I. van, Nieuwenhuijzen, M. van, Vriens, A., Embregts, P. J. C. M. & Matthijs, W. De Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT) voor jongeren binnen gesloten residentiele jeugdzorg. Onderzoek & Praktijk, 12, 31-42.

 

Zijlmans, L. J. M., & Embregts, P. J. C. M. (2014). Begeleiders in beeld: Over begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. GZ-Psychologie, 7, 25.

 

2013

Veer, A. de, Dorenberg, V., Francke, A., Nieuwenhuijzen, M. van, Embregts, P.J.C.M. (2013).

 

Terugdringen vrijheidsbeperkingen in gehandicaptenzorg vraagt nog investering. Journal GGZ en recht, 165-166.

 

2012

Embregts, P.J.C.M., Frielink, N., & Kroon, A.C.C. (2012). Multimedia en verslaving. Nieuwsbrief Trimbos Verbeterproject LVB en Verslaving.

 

Meer, J. van der, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, M.C.P., & Sohier, J. (2012). Begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen: Een onderzoek naar opvattingen van ouders over noodzakelijke competenties. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 38(3), 156-167.

 

Negenman, A.M., Embregts, P.J.C.M., Kaal, H., & Roeleveld, E. (2012). Problemen die mensen met een lichte verstandelijke beperkingen zelf ervaren in detentie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 2, 62-85.

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, & Embregts, P.J.C.M. (2012). Dezelfde visie, verschillende bewoording: Het beoordelen van interacties tussen cliënten met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51(3), 107-118.

 

Regenmortel, T. van, & Embregts, P.J.C.M. (2012). Regie over het eigen leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 38(2), 120-127.

 

Zijlmans, L.J.M., Embregts, P.J.C.M., Bosman, A.M.T., & Willems, A.P.A.M. (2012). Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 38(4), 217-231.

 

2011

Asselt-Goverts, A.E. van, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, A.H.C., & Frielink, N. (2011). Werken met sociale netwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50, 112-128.

 

Bokhoven, I. van, Nieuwenhuizen, M. van, Embregts, P.J.C.M., Vriens, A., & Matthys, W. (2011). Sociale informatieverwerking bij LVB jongeren binnen justitie: Welke sociale situaties leiden tot problemen? Onderzoek & Praktijk, 9, 14-23.

 

Embregts, P.J.C.M. (2011). De medemenselijke relatie tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Kwaliteit in Zorg, 6, 12-15.

 

Embregts, P.J.C.M. (2011). Zien, bewogen worden, in beweging komen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50), 545-552.

 

Hermsen, M., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, A.H.C., & Frielink, N. (2011). De menselijke maat van de zorg. Menslievende zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Een exploratief onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 37(4), 260-277.

 

Nieuwenhuizen, M. van, Fredriks, B., Embregts, P.J.C.M., & Kaal, H. (2011). Dwang en drang: Verantwoord omgaan met en het afbouwen van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk, 9, 6-13.

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M., & Sohier, J. (2011). Verbaal en nonverbaal emotioneel gedrag van begeleiders: Een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een observatie-instrument. TOKK Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 36, 118-127.

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M., & Bosman, A. (2011). Hoe ga ik om met stress: Het effect van een scholing voor begeleiders. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 37(1), 3-17.

 

Roeleveld, E., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, M.C.P., & Bogaard, K. van den (2011). Zie mij als mens! Noodzakelijke competenties voor begeleiders volgens mensen met een verstandelijke beperking. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50(5), 195-207.

 

Willems, A.P.A.M., & Embregts, P.J.C.M. (2011). Uitdagende relaties: Werken met de omgangsstijl van begeleiders m.b.v. de SIG-B. Onderzoek & Praktijk, 9, 46-53.

 

2010

Embregts, P.J.C.M. (2010). Begeleiderskapitaal. Onderzoek & Praktijk, 8, 44-46.

 

Embregts, P.J.C.M., Bogaard, K. van den, Hendriks, L., Heestermans, M.C., Schuitemaker, M., & Wouwe, H. van (2010). Een inventarisatielijst om het risico op herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 36(2), 162-177.

 

Huitink, C., Embregts, P.J.C.M., Pellen, J., & Ravestein, F. (2010). Misvattingen over competentiegericht werken. Klik, 5, 18-19.

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, Embregts, P.J.C.M., & Bosman, A.M.T. (2010). Een scholing voor begeleiders: Toename van kennis over gedragsproblemen en verbetering van fysieke interventie technieken. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met een Verstandelijke Beperking, 36(1), 28-41.

 

Zijlmans, L.J.M., Embregts, P.J.C.M., Gerrits, L., Bosman, A.M.T., & Derksen, J. (2010). Begeleiders in beeld: Een training gericht op emotionele intelligentie van begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 401-411.

 

2009

Zijlmans, L. J. M.,  Embregts, P. J. C. M., Gerits, L., Bosman, A.M.T., & Derksen, J. (2009). Begeleiders in Beeld: Een onderzoek naar de effectiviteit van een training voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onderzoek & Praktijk, 7, 5-10.

 

Embregts, P. (2009). Menslievende professionalisering. Intreerede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 378-390.

 

Oorsouw, van, W.M.W.J. & Embregts, P.J.C.M. (2009). Het trainen van begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een meta-analyse naar de effectiviteit van trainingselementen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 403-414.

 

2008

Embregts, P, Grimbel du Bois, M., Graef, N. & van den Eijnden, L. (2008) Opvoedingsfactoren die van invloed zijn op gedragsproblemen bij licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren: een aanzet tot preventie. Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 34(1) 3-19.

 

Embregts, P, Grimbel du Bois, M., Graef, N. & van den Eijnden, L. (2008) Opvoedingsfactoren van invloed op gedragsproblemen bij licht verstandelijk beperkte jongeren: een aanzet tot preventie, april, 3-21. Metaforum.

 

Orobio de Castro, B.,  Embregts, P., Nieuwenhuijzen, M. van, &  Stolker, J.J. (2008). Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen. Onderzoek & Praktijk.

 

van Oorsouw, C. Huitink, L. Zijlmans, & P. Embregts (2008). Aandacht voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Nieuwsbrief NIP/NVO, 10, 12-13.

 

2007

Embregts, P. & Kamp, W. van der. (2007) Begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen: reacties op videobeelden. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 33(3),132-145.

 

2006

Van Helmond, M., Embregts, P. & Pellen, J. (2006) Competentiegericht werken binnen Pluryn Werkenrode Groep. Onderzoek & Praktijk, 4 (2).

 

2005

Embregts, P. & Grimbel du Bois, G. (2005). Nergens thuis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 24-28.

 

Boeken, hoofdstukken en rapporten

2019

Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., Mulder, E. J., van Bussel, C., van der Nagel, J., Budding, M., Busser, G. … Wieland, J. (2019). Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Enschede: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

 

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Motivatie, welbevinden en leven met een licht verstandelijke beperking: Het perspectief vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. In R. Didden, X. Moonen, & J. Douma (Reds.), Met het oog op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 81-86). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB en Expertisecentrum De Borg.

 

de Looff, P., Didden, R., Embregts, P. J. C. M., & Nijman, H. (2019). Biosensoren in de forensische psychiatrie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In R. Didden, X. Moonen, & J. Douma (Reds.), Met het oog op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 17-22). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB en Expertisecentrum De Borg.

 

Maes, B., Nijs, S., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Reds.), Handboek jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (2e editie, pp.87-120). Leuven/Den Haag: Acco.

 

2018

Pelleboer, H., Brummel, A., van Weeghel, J., & Embregts, P. J. C. M. (2018). Doe maar niet, want dat kun jij niet. In M. Tirions, W. Blok, & C. den Braber (Eds). De capabilitybenadering in het sociaal domein. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 

Taminiau, E. F., Heerkens, G. C. J., Huwaë, S., & Embregts, P. J. C. M. (2018). Het kiezen van een zorgaanbieder. Een explorerend onderzoek naar de rol van kwaliteit van leven domeinen in de keuze voor een zorgaanbieder door mensen met een verstandelijke beperking en/of hun verwanten. Tilburg: Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).

 

2017

Embregts, P. J. C. M., Meeusen, R., & Oorsouw, W. M. W. J. van. (2017). Verstandelijke beperking. In M. Vink, Y. Kuin, G. Westerhof, S. Lamers, & A. Pot (Eds), Handboek Ouderenpsychologie (pp. 553-573). Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.

 

Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2017). Wat wil je zelf? Ouders met een lichte verstandelijke beperking motiveren om hulp te vragen. In K. van Beek, M. Steketee, L. van Doorn, & M. Ham (Eds), 1 op de 4. Kindermishandeling, een publiek probleem (pp. 133-139). Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.

 

2016

Embregts, P., van Asselt-Goverts, I., Giesbers, S., & Hendriks, L. (2016). Systeem- en netwerkanalyse. In R. Didden, P. Troost, X. Moonen, & W. Groen (Eds.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 343-350). Utrecht: De Tijdstroom.

 

Embregts, P., Willems, A., & Knotter, M. (2016). Begeleiders trainen. In R. Didden, P. Troost, X. Moonen, & W. Groen (Eds.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 471-481). Utrecht: De Tijdstroom.

Embregts, P. J. C. M., & Zijlmans, L. (2016). Begeleiders in beeld. Een werkboek voor begeleiders. Gennep: Dichterbij Kennisn@.

 

Heijst, A. van, Embregts, P., Hermsen, M., Kuis, E., & Timmermann, M. (2016). Verwenzorg in het bijzonder. Rosmalen, BTZ vorm en regie.

 

Kroon, A.C.C., Frielink, N., & Embregts, P.J.C.M. (2016). Sterker dan de kick. Een handleiding voor trainers (Tweede druk). Gennep: Dichterbij.

 

Kunseler, F. C., Schuengel, C., Embregts, P. J. C. M., & Mergler, S. Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking. Handleiding. Amsterdam: Vrije Universiteit.

 

2015

Embregts, P. J. C. M., Habraken, J., Trompenaars, M., & Negenman, A. (2015). Belevingsonderzoek dwang in de zorg. Deelstudie sector VG. In C. Hertogh, & P. Embregts (Eds.), Belevingsonderzoek dwang in de zorg. Twee samenhangende deelstudies (pp. 23-34). Tilburg: Tranzo, Tilburg University & Amsterdam, VUmc.

 

Heestermans, M. C., Bogaard, K. J. H. M. van den, & Embregts, P. J. C. M. (2015). Gezegd of gezwegen. Diagnostiek bij seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking. Gennep: Dichterbij Kennisn@.

 

Embregts, P., Hermsen, M., & Taminiau, E. (2015). Menslievende professionalisering. Een handleiding voor trainers (Tweede druk). Apeldoorn, Drukmotief.

 

Embregts, P.J.C.M., Taminiau, E.,  Heerkens, L., Sandvoort, H.  Jongerius, E. , Dersjant, H., & Wolters, I. (2015). Kweekvijver ervaringsdeskundigen. Tilburg, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University.

 

Oorsouw, W.M.W.J. van, Alphen, L. van, Bevelander, S.E., Hassink, J., Elings, M., & Embregts, P.J.C.M. (2015). (Kosten)effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking. Tilburg: Prisma Print.

 

2014

Doorn, P., van, Bogaard, K. van den & Embregts, P. (2014). Seks hoort ook bij mij. In P. Leusink & M. Ramakers (Eds.), Handboek seksuele gezondheid: probleem-georiënteerd denken en handelen (pp. 240-260). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

 

Embregts, P. J. C. M. (2014). Mensen met een verstandelijke beperking. In P. Goudena, R. de Groot, & J. Janssens (Eds.), Orthopedagogiek: State of the art. (pp. 121-132). Antwerpen-Apeldoorn: Garant Uitgevers.

 

Geus, K. de, van Oorsouw, W. M. W. J., & Embregts, P. J. C. M. (2014). Goede zorg voor een bijzondere doelgroep. Roosendaal-Bergen op Zoom: S&L Zorg.

Wintels, S. C., van Oorsouw, W. M. W. J., Hendriks, R. P. J. & Embregts, P. J. C. M. (2014). miMakkus: belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie. Gennep: Dichterbij Behandelinnovatie en

Wetenschap.

 

Zijlmans, L. J. M., & Embregts, P. J. C. M. (2014). Begeleiders in beeld. In B. Twint, & J. de Bruijn (Eds.), Handboek verstandelijke beperking: 24 succesvolle methoden. (pp. 116-128). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

 

 

 

2013

Alphen, van L., Embregts, P. J. C. M. & Hendriks, A. H. C. (2013). Succesvol naar school; Een onderzoeksrapport bij methodiekbeschrijving van onderwijs- en zorgarrangement. De Variant.

 

Dörenberg, V., Embregts, P., van Nieuwenhuijzen, M., & Frederiks, B.(2013). Oog voor vrijheid.

Kwaliteitscriteria voor vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassen met een

lichte verstandelijke beperking. Leiden: Hogeschool Leiden.

 

Dörenberg, V., Embregts, P., van Nieuwenhuijzen, M., & Frederiks, B.(2013). Web van regels. Een juridische analyse voor vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassen met een

lichte verstandelijke beperking. Leiden: Hogeschool Leiden.

 

Hermsen, M. & Embregts, P.J.C.M. (2013). Menslievende professionalisering. Een handleiding voor

trainers. Apeldoorn: Drukmotief.

 

Kroon, A., Frielink, N., & Embregts, P.J.C.M. (2013). Sterker dan de kick. Een handleiding voor trainers.

 

Veer, A.J.E., Dörenberg, V.E.T., Francke, A.L., Nieuwenhuijzen, M. van, Embregts, P.J.C.M., & Frederiks, B.J.M. (2013). Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Nivel, Utrecht.

 

Verbrugge, C.J.M., & Embregts, P.J.C.M. (2013). Een opleiding ervaringsdeskundigheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Tilburg: Prismaprint.

 

Verbrugge, C.J.J.M., van Oorsouw, W.M.W.J., & Embregts, P.J.C.M. (2013). Clustering  van hulpvragen. Gennep: Dichterbij.

 

Willems, A.P.A.M., Embregts, P.J.C.M. (2013). De begeleider maakt het verschil: Over de invloed van individuele factoren in uitdagende relaties met cliënten. In: Didden, R. & Moonen (eds.), X. Met het oog op behandeling 3. Amersfoort: Bergdrukkerij, p. 75-79.

 

Zijlmans, L.J.M., & Embregts, P.J.C.M. (2013). Begeleiders in beeld: Een onderzoek naar de effecten van een training voor begeleiders. In: R. Didden, R. & X. Moonen (eds.), X. Met het oog op behandeling 3. Amersfoort: Bergdrukkerij, p. 91-96.

 

2012

Asselt-Goverts, I. van, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, A.H.C., & Frielink, N. (2012). Afname van de

Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse voor mensen met een verstandelijke beperking. Handleiding bij trainingsfilm. Nijmegen: HAN.

 

Asselt-Goverts, I. van, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., Vereijken, A., Frielink, N., Bogaard, K. van den, & Meer, J. van der (2012). Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse voor mensen met een verstandelijke beperking (MSNA-VB). Handleiding. Nijmegen: HAN.

Asselt-Goverts, I. van, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Frielink, N. (2012). Werken met sociale

netwerken van mensen met een verstandelijke beperking. Handleiding trainer. Nijmegen: HAN.

 

Hermsen, M., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Frielink, N. (2012). Menslievende professionalisering

van (toekomstige) beroepskrachten. Handleiding trainer. Nijmegen: HAN.

 

Meer, J. van der, Embregts, P.J.C.M., & Hendriks, L. (2012). Ouders centraal: (er)ken mijn kind.

Handleiding trainer. Nijmegen: HAN.

 

Roeleveld, E., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., Bogaard, K. van den, & Verbrugge, C. (2012). Zie mij als mens! Handleiding trainer. Nijmegen: HAN.

 

2011

Embregts, P.J.C.M., & Hendriks, L. (2011). Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aansluiten bij cliënten en hun ouders. Arnhem: HAN University Press.

 

Embregts, P.J.C.M. (2011). Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In: Embregts, P. J. C. M. & Hendriks, A. H. C. (eds.), Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aansluiten bij cliënten en hun ouders. Arnhem: HAN University Press, p. 9-20.

 

Embregts, P.J.C.M. (2011). Zien, bewogen worden, in beweging komen. Tilburg: Prismaprint.

 

Hermsen, M., & Embregts, P.J.C.M. (2011). Je hebt ’t of je hebt ’t niet? Menslievende professionalisering van toekomstige beroepskrachten van ROC en HBO. Arnhem: HAN University Press.

 

Kaal, H., Negenman, A.M., Roeleveld, E., & Embregts, P.J.C.M. (2011). De problematiek van

gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen. Tilburg: Primaprint.

 

Roeleveld, E., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Boogaard, K. van den (2011). Zie mij als mens!

Belangrijke competenties voor begeleiders volgens mensen met een verstandelijke beperking.

Arnhem: HAN University Press.

 

Sohier, J., Meer, J. van der, Unger, H., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Bongaerts, W. (2011). Welche Kompetenzen halten Eltern von Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und

schweren Verhaltensauffälligkeiten in der Betreuung ihres Kindes für wichtig? Arnhem: HAN

University Press.

 

Sohier, J., Meer, J. van der, Unger, H., Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Bongaerts, W. (2011). Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind? Arnhem: HAN University Press.

 

2010

Asselt-Goverts, I. van, Embregts, P.J.C.M., Hendriks, L., & Frielink, N. (2010). Werken met sociale

netwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Arnhem: Han University Press.

 

Heerkens, L., & Embregts, P.J.C.M. (2010). Competenties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nijmegen: Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

2009

Embregts, P. (2009). Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Arnhem: HAN University Press.

 

Jahoda, A. & Embregts, P. (2009). Individual therapeutic interventions with clients and working through staff: moving forward together. In: R. Didden & X. Moonen (Eds.) Met het oog op Behandeling 2 (pp. 33 – 40). Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG en Expertisecentrum De Borg.

 

2007

Embregts, P. & Nieuwenhuijzen, M. van (2007). Probleemoplossingsvaardigheden bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking en autisme. In: R. Didden & B. Huskens (Eds.). Van onderzoek naar praktijk. Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

 

Embregts, P. & Gerits, L. (2007). EQi en training van begeleiders. In: R.Didden & X. Moonen (Eds.). Met het oog op Behandeling (pp.83-86). Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG en Expertisecentrum De Borg.

 

2006

Didden, R. & Embregts, P. (2006). Toegepaste gedragsanalyse, zelfmanagement en sociaal onaangepast gedrag bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. In: R. Didden, B. van Waesberghe, H. Oud & A. Reinders (Eds.). Opvoeden en leren in de kinderrevalidatie (pp. 78-91). Nijmegen: RU.

 

Embregts, P.J.C.M. (2006). Toepassing van procedures van zelfmanagement bij jeugdigen met een licht verstandelijk beperking. In: R. Didden (Eds.). In Perspectief (pp. 127-145). Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.

 

2004

Embregts, P.J.C.M. & Poelgeest, J. van (2004). Over grenzen. Een onderzoek naar risicofactoren voor plaatsingsproblematiek. Een publicatie in samenwerking met het NIZW-jeugd. Veldhoven: CCE

 

2000

Embregts, P.J.C.M. (2000). Gedragsproblemen bij licht verstandelijk gehandicapten. In P. Ghesquiere  & J.M.A.M. Janssens (Eds.). Van zorg naar ondersteuning: ontwikkelingen in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap (pp. 65-72). Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum (NVO-reeks).